Kolonihaven

KOLONIHAVEORDBOG

Kolonihaveland er en særlig verden, befolket med et særligt folkefærd, der taler deres eget ganske særlige sprog.

Læs her hvad du bør overveje inden du køber kolonihave

Ordbog over kolonihavelingo:

Andelshave

En konstruktion, hvor kolonihavelejerne ejer foreningens jord i fællesskab i stedet for at leje den af kommunen, en statslig styrelse eller en privat lodsejer. Det er dyrere at købe en andelshave, men den burde holde prisen, og du risikerer ikke at foreningens lejemål pludselig bliver opsagt.

Bopælspligt

Mange haveforeninger har regler om, at lejeren af en kolonihave skal have fast adresse et andet sted, og hvor denne adresse må være. For eksempel i samme kommune eller i det gamle Københavns Amt. Nogle foreninger har en procentsats, så en mindre del af lejerne er pendlere, mens de fleste er lokale. Enkelte har regler om, at kolonihavelejere ikke må have adgang til have på deres faste adresse. Tjek vedtægter og gransk dine fremtidsplaner, før du køber!

Deklaration

Aftale mellem kolonihaveforeningen og ejeren af jorden. Det er tit deklarationen, der begrænser husenes tilladte størrelse, hvor længe du må bo i kolonihaven om vinteren og om der skal sælges via venteliste. Skal overholdes, da lejeaftalen ellers risikerer at blive opsagt.

Foreningsmæssig værdi

Den enkelte kolonihavelejers andel i kolinihaveforeningens fælles gods, for eksempel lejeplads, havetraktor og gildesal. Den foreningsmæssige værdi er en del af den pris, du betaler, når du køber kolonihavehus.

Fællesarbejde, se Pligtarbejde

Haveafgift

Den leje, du betaler for kolonihavegrunden. Kan indeholde leje til kommunen eller en anden lodsejer, fælleslån, betaling for vand med mere.

Helårsstatus

En kolonihave har helårsstatus, når det er tilladt at bo der hele året. Kolonihaver med helårsstatur er vildt dyre, især i hovedstaden!

Helårsvand

Muligheden for at bruge vand om vinteren. Der er to ting i det: Om der overhovedet er tændt for hanen i foreningen og om installationerne på grunden er frostsikre.

Kloaklån

Mange kolonihaveforeninger er blevet kloakeret de sidste 10 år, og den fælles del af kloaken er tit financieret ved et fælleslån. Tjek om lånet er betalt ud eller inkluderet i haveafgiften.

Kolonihaveforbundet

En sammenslutning og interesseorganisation for de fleste, men ikke alle, kolonihaveforeninger i Danmark. Bistår bestyrelser og udgiver et ret kedeligt blad.

Løsøre

Alt indboet i et kolonihavehus. Mens værdien på selve huset mange steder fastsættes af et udvalg under bestyrelsen, er mængden af løsøre – og hvad det skal koste – en sag mellem sælger og køber. Alt efter konjunkturerne kan du komme til at betale ågerpris for en masse ragelse eller få en masse guld for en slik.

Marketenderi

Andet navn for en kiosk i en kolonihaveforening. Baserer ofte en stor del af sin indtægt på ølsalg … God at have, men kan være støjende at bo lige ved siden af.

Skilt ved marketenderi i kolonihaveforening

Nyttehave

En lille kolonihave, eventuelt med et lille skur. Som regel er det ikke tilladt at overnatte i en nyttehave.

Penge under bordet

Når man forsøger at få fingrene i et ekstra lækkert kolonihavehus ved at tilbyde mere end vurderingen. Der slås ret hårdt ned på penge under bordet i de fleste kolonihaveforeninger.

Pligtarbejde

Når lejerne trommes sammen for at udføre praktisk arbejde i foreningen. Falder gerne, når man ikke har tid. Kan dog virke fordrende for sammenholdet.

Stitjek

Når bestyrelsen tjekker, om lugning, hækhøjde og stakitter lever op til de fastsatte standarder. Foregår ofte i mindelighed men kan også få gammelt fjendskab og divergerende verdensbilleder til at bryde ud i lys lue. Tjek eventuelt den almindelige standard, inden du flytter ind …

Venteliste

Mange kolonihaveforeninger, især i de store byer, sælger kolonihaverne efter en venteliste. De populære (læs: centrale) steder kan det være en dyr fornøjelse og et livsprojekt overhovedet at komme på ventelisten, som desuden er årelang. Længere ude i provins og forstader kan det gå ret tjept.

Vintervand, se også Helårsstatus

Nogle kolonihaveforeninger giver adgang til vand hele året. Det betyder desværre ikke nødvendigvis, at installationerne i dit hus er frostsikre om vinteren, eller at det er tilladt at bo i haven hele året.

Vinterstemning i kolonihave

Vurdering

Prisen på en kolonihave, som den er fastsat af kolonihavebestyrelsen. Burde tage højde for husets alder, kvalitet og diverse forbedringer. I hårde tider kan prisen forhandles ned, mens det er dybt fy at byde den op.