Kolonihaveliv

Ingen forventer den spanske inkvisition

Til gengæld er vi blevet varslet om den årlige stikontrol. Ordet skal forstås ganske bogstaveligt: Bestyrelsen træder så mangen sti vild for at tjekke, om ukrudtet er holdt nede på et acceptabelt niveau. Og hvad det  niveau er, ved vi faktisk ikke, da kontrollen blev aflyst sidste år på grund af kloakeringen og det deraf følgende kaos. Nu hersker der atter ordnede forhold, og vi kan blot gisne, om vi klarer cuttet. Bedøm selv:

Stien foran kolonihaven. Dagen før kontrol. Mon den er ok?

Stien foran huset. Dagen før kontrol. Mon den er ok? Det er vores del til højre.

No Comments

    Leave a Reply