Kolonihaven

Jeg, Sisyfos

image
Sten, sten, sten …

Nogle steder i haven er jorden stenet i næsten bibelsk forstand. Især forhaven, ud for husets vestgavl og de af køkkenhavens bede, der ligger længst væk og til venstre set fra terrassen, er helt urimeligt fyldt med små gårdspladssten.

Der er ( i hvert fald for de to sidste steders vedkommende) tale om et post-kloakeringsfænomen, så forklaringen må være, at vi i kampens hede har fået blandet havejord, juledekorationsler og de enorme mængder grus, der var kørt på for at fremme nedsivningen uden for køkkenet. Resultatet minder om stabilgrus.

Løsningen? Man kan rive, men på tørre dage er det umuligt at skelne lerklumper fra sten uden ligefrem at slå på den enkelte klump (stenene sig klak). Det går lidt bedre i regnvejr, men bliver let noget klisterstads. De samme problemer ville man nok få ved at kaste skidtet gennem et sold. Jyllands sand havde trods alt sine fordele!

Så den bedste løsning er faktisk at sætte hjernen på zen og pille dem op enkeltvis.

image
Dagens stenhøst i køkkenhaven.
Forrige indlæg
Næste indlæg

No Comments

    Leave a Reply